...

mHealthBelgium.be is nog altijd dé referentie voor medische apps. De kwaliteitseisen die er worden vooropgesteld zijn echter hoog. Vaak te hoog voor kleine, bottom-upinitiatieven uit de brede sector van welzijn en geestelijke gezondheid.Om die verschillende redenen werd onlinehulp-apps.be in het leven geroepen. Een breed consortium onder leiding van de Arteveldehogeschool bouwt volop aan een overzicht waar je applicaties kan terugvinden die gescreend zijn op helderheid, toeganke lijkheid en betrouwbaarheid. Aan deze virtuele wegwijzer sleutelen we nog, momenteel zijn er wel al 34 applicaties terug te vinden. De komende maanden wordt dat aanbod uitgebreid en wordt ook de functionaliteit van de website verder geoptimaliseerd.