...

Na de hygiënemaatregelen is het tijd voor preventieve maatregelen om een piek van zieke werkzoekenden en werknemers te voorkomen. Zoals zuurstof essentieel is voor het herstel van Covid-patiënten, zo is werk essentieel voor het herstel van onze samenleving. Want werk geeft financiële en mentale zuurstof aan mensen. Laten we met z'n allen het engagement opnemen om zo'n piek te vermijden. Laat ons bij de beslissingen die de komende weken genomen moeten worden voor de heropstart van de economie voldoende oog hebben voor het belang van werk voor mensen in een kwetsbare context.