...

Op het ogenblik dat deze rubriek werd afgesloten, waren er nog geen conclusies bekendgemaakt. Hoe dan ook is de situatie niet dramatisch. Het verschijnsel is zeldzaam en alle patiënten genazen na een korte hospitalisatie volledig, dit wil zeggen: zonder aantasting van de LVEF. Het gaat hoofdzakelijk om mannen. In de maand april kregen de Amerikaanse gezondheidsoverheden bericht van een stijgende incidentie van myocarditis en pericarditis, kort na toediening van een vaccin tegen covid-19. Intussen zijn in het blad Circulation twee patiëntenreeksen gepubliceerd. De twee reeksen samen omvatten 15 mannen uit de VS en Italië, die zich op de spoed aanmeldden met pijn op de borst, enkele dagen na vaccinatie. Ze waren tussen 21 en 56 jaar oud. Vier personen hadden het Moderna-vaccin gekregen, tien andere waren ingeënt met een Pfizer-vaccin, en één met het vaccin van Johnson&Johnson. Telkens trad de complicatie op na de tweede dosis. Bij één persoon ontstond ze na één dosis, maar hij was al eerder met het SARS-CoV-2 besmet geweest. Als het verband tussen het vaccin en myocarditis wordt bevestigd, liggen twee mogelijke verklaringen te wachten: ofwel is de aantasting van het hart een aspect van de sterke inflammatoire respons die het vaccin opwekt, ofwel gaat het om een gekruiste immuniteit tussen het spike-eiwit van het virus en één of ander eiwit aanwezig in de hartspier.