...

De kostprijs van de MRI is met 50% gedaald sinds de eerste toestellen werden geplaatst ongeveer 20 jaar geleden. De erelonen van de radiologen die toen werden vastgelegd zijn aan deze daling nooit aangepast en zijn nu nog even hoog als in den beginne. Een drastische herijking van de honoraria zou een gedeeltelijke oplossing kunnen zijn. Met name door de erelonen te halveren in het kader van de ziekenhuishervorming en door de specialisten-radiologen heel wat minder te laten afdragen van hun ereloon aan de ziekenhuizen.