...

Vandaag houdt eHealth-plat-form al een aantal statistieken bij maar die zijn nogal technisch. De bedoeling moet volgens het protocolakkoord van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid worden om systematisch na te gaan welke vooruitgang e-health-diensten en -projecten boeken en welke meerwaarde ze aantoonbaar bieden. De jaarlijkse organisatie van een e-healthmonitor is ook een onderdeel van het nieuwe e-gezondheidsplan, dat het IMC begin dit jaar goedkeurde.De e-healthmonitor moet de inspanningen op het terrein voor de buitenwereld tastbaar helpen maken. Binnen het e-gezondheidsplan is het ook zaak de verschillende onderdelen van het plan op te volgen.Het IMC haalt zijn inspiratie in Nederland, bij de monitor van het Nictiz - het Nederlandse expertisecentrum voor e-health. De Vlaamse overheid organiseerde overigens enkele jaren geleden met Imec al een beperkte e-health-monitor (waar maar weinig ruchtbaarheid aan werd gegeven). In 2017 onderzocht het Federale Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) de mogelijkheid om samen met het Imec te analyseren in welke mate e-health zich genesteld had in de praktijk van zorgverleners - maar dat project kwam niet echt van de grond omdat de financiering ervan niet duidelijk was.De Interministeriële Conferentie gezondheidszorg maakte meer concreet afspraken over de cofinanciering. Ze kon zich daarvoor voor een stuk baseren op de offerte die het Imec begin vorig jaar maakte.De e-healthmonitor mag tot 500.000 euro kosten. Tachtig procent, dat is tot 400.000 euro, wordt door de federale overheid gedragen, tien procent (tot 50.000 euro) door de Vlaamse overheid, en nog eens tien procent door de andere overheden (Wallonië voor 8%, Brussel voor 1,8% en de Duitse Gemeenschap voor 0,2%).De financiering van de federale overheid verloopt langs het Riziv. (Het Verzekeringscomité keurde in februari het bedrag al goed.) Het Riziv besteedt de opdracht uit aan externe partners, bewaakt de facturen en verdeelt de kosten over de verschillende overheden.Een aanvulling op het protocol zal de jaarlijkse voortzetting van de monitor vanaf 2020 moeten regelen.