...

Een slechte mondgezondheid bij ouderen is een onvoldoende onderkend probleem en grijpt erg in op hun levenskwaliteit. Het aantal ouderen, en hun aandeel in de totale bevolking, zal de komende decennia sterk toenemen. Tegelijk zullen er exponentieel ook meer tanden zijn om voor te zorgen. We moeten werk maken van goed opgeleid personeel en ouderenzorgbeleid dat van mondgezondheid een prioriteit maakt in alle zorgcontexten (thuis, woonzorgcentra en ziekenhuizen).Verder hebben we nood aan mondzorgprofessionals die de kennis en kunde hebben om zorgafhankelijke ouderen te verzorgen. Ten slotte is het noodzakelijk om mondzorg beter te integreren in de algemene zorg waarbij de multidisciplinaire samenwerking tussen tandartsen en/of mondhygiënisten enerzijds en andere zorgprofessionals anderzijds cruciaal is. Doen we dit niet, dan dreigt een goede mondgezondheid onbetaalbaar en onhaalbaar te worden voor een groot deel van onze bevolking.