...

Wie even de weg opgaat, om een afspraak na te komen of om een uitstapje te doen, zal het gauw merken: Vlaanderenland lijdt onder collectieve stilstand. Je zou verwachten dat in tijden van crisis mensen minder de wagen nemen. Niks is minder waar, het omgekeerde lijkt wel het geval. Er is gewoon geen doorkomen aan. We zijn met z'n allen zo verslaafd geraakt aan autorijden, dat we, zelfs in tijden van dure energie en klimaatcrisis, collectief aan geheugenverlies lijden, en bijgevolg voor de kleinste afstand ons door fossiele brandstoffen aangedreven vehikel gebruiken. De overheid slaat ons om de oren met adviezen om energie te besparen. Waar echter nauwelijks over gesproken wordt, is het achterwege laten van de wagen. Nochtans een kleine maatregel die heel wat besparing kan opleveren.