...

Nu we het er toch over de doodstraf hebben... Histori cus Jonathan J. Moore (Melbourne) verdiepte zich in de materie en schreef er een encyclopedisch werk over. Naar verluidt neemt hij ook deel aan re-enactments.In Galg en guillotine geeft Moore een onverbloemd overzicht van executies doorheen de geschiedenis. We hebben het dan over radbraken, vierendelen, spietsen, verdrinken, ophangen, onthoofden, verbranden maar ook levend koken bijvoorbeeld. De lijst is niet-exhaustief. Door het gebruik van injecties is de doodstraf 'in zekere zin' gemedicaliseerd. En vergeten we vooral niet dat het een dokter was, Joseph Ignace Guillotin, die ten tijde van de Franse Revolutie, uit filantropische overwegingen de guillotine bedacht.Eveneens van de hand van Jonathan J. Moore is het werk Pest en cholera, een bloedstollende geschiedenis van de geneeskunde. Bij de lectuur zal u als arts verbaasd zijn welke onwaarschijnlijke methodes in het verleden werden toegepast om kwalen te behandelen, van bloedzuigers tot medicijnen op basis van ... uitwerpselen. Scheurbuik, pest, syfilis, pokken, gele koorts, cholera, hysterie... het passeert allemaal de revue. Als arts waant u zich gelukkig dat u met de kennis en de wetenschap van vandaag kan handelen...Voor beide boeken geldt: niet geschikt voor gevoelige lezers. Maar als u het aandurft, krijgt u zeer leerrijke en historisch gefundeerde informatie voorgeschoteld over hoe men door de eeuwen heen mensen in leven tracht te houden ... of hoe men op efficiënte wijze een einde aan het leven van mensen kan stellen.