...

Conner Rousseau laat in de pers het volgende optekenen: "Dokters en lobby's gaan kwaad zijn, maar we geloven in die strijd voor onze sociale zekerheid en we gaan die miljoenenlonen voor dokters niet blijven betalen." Ik ken ze persoonlijk echter niet die dokters die miljoenen verdienen, en ik ken er heel wat. Het is een uitspraak die past in het steeds aanwassend partijtje arglistig dokterbashen. Het applaus om 19u is al lang verstomd en de witte lakens zijn netjes gesteven opgeborgen in de linnenkast.Het is bovenal weinig royaal komende van iemand die zich King laat noemen en een voorzitter van een sociale partij onwaardig. Het geeft weinig zin om die miljoenenlonen van politiekers nog langer te betalen. Foei.