...

Los van de grote 'oncologische' doelstellingen van deze congressen, werd mijn aandacht getrokken door een maatschappelijk gebeuren, dat de hoogmis van de ASCO 2019 gedurende meerdere uren heeft beroerd.De hoofdrol werd daarin gespeeld door prof. Tatiana Prowell, een collega met een ellenlang curriculum vitae, een wereldvermaarde specialiste borstkanker afgestudeerd aan de Johns Hopkins University (Baltimore) waar ze adjunct-hoogleraar is aan de faculteit geneeskunde en hoofd van de dienst borstkanker, wetenschappelijk hoofd borstkanker van het kantoor hematologische en oncologische producten van de FDA en last but not least verkozen tot voorzitter voor de sectie educatieve programma's van het ASCO-congres 2020.Op het afgelopen ASCO-congres heeft prof. Prowell, allesbehalve een suffragette, een tweet de wereld ingestuurd over een studie die het effect van het ras en het geslacht heeft geëvalueerd op de manier waarop sprekers en moderatoren werden aangekondigd op twee vorige ASCO-congressen (2016 en 2017). De studie werd uitgevoerd door een jonge assistent hematologie aan de Mayo Clinics.Om volgers te lokken, vatte ze de geest van de studie mooi samen in een aantal interessante cijfers. Ten eerste, de mannelijke artsen werden in 80% van de gevallen aangekondigd met hun titel (dokter of professor) tegenover nauwelijks 50% van de vrouwen die een presentatie kwamen geven. Ten tweede, vrouwen werden significant vaker aangekondigd en aangesproken met hun voornaam dan hun mannelijke collega's (respectievelijk 17% en 3%). Dat gebeurde overigens significant minder vaak als een vrouw een sessie voorzat en een vrouwelijke spreker aankondigde. Een leuke studie, maar verder eigenlijk niets om je druk over te maken. De eerste reacties waren dan ook positief. Veel vrouwen gaven aan dat ze dergelijke onopzettelijke reacties hadden meegemaakt in hun carrière en veel mannelijke collega's bedankten voor de toch wat ongewone informatie.Maar geleidelijk aan werd de toon bitsiger. Heel wat congresgangers hadden het over een overdreven politieke correctheid en/of gevoeligheid van vrouwen. Sommigen hadden het zelfs over fake news en over politieke recuperatie van een wetenschappelijk gebeuren. En enkele extremistische macho's hebben de goedkeurende commentaren en de antwoorden van prof. Prowell zelfs geblokkeerd. Geshockeerd door de vijandige reacties die deze banale studie zonder kwade bedoelingen heeft uitgelokt, overweegt prof. Prowell nu om een educatief programma op touw te zetten om te herinneren aan de elementaire regels van goed beleid in de ASCO.Hoe zelfs een wetenschappelijk en beschaafd congres na een gewone tweet kan uitmonden in een rondje moddergooien. O tempora, O mores!