...

De vzw organiseert jaarlijks een aantal missies waarbij ze gratis operaties en consultaties uitvoeren ten behoeve van lokale mensen die vaak door gebrek aan middelen zulke medische zorgen niet kunnen betalen, legt hij me uit. Dr. Butaye is jarenlang actief geweest in Medikuregem. Sinds zijn pensionering is er tijd voor andere zaken - zoals de opera (zie AK 2283), maar hij stelt zijn medische kennis en expertise nog steeds graag ter beschikking van organisaties die een beroep op hem doen voor buitenlandse missies. "Zo ben ik via vzw Foyer gecontacteerd om een missie te doen in de provincie Tiznit in Zuid-Marokko. Daar ga ik nu jaarlijks naartoe. In de stad zijn wel huisartsen, maar in een bergregio van 18.000 mensen wachtte de verpleger in het dispensarium al vijf jaar op de komst van een arts! Artsen worden in Marokko door de overheid toegewezen, in Tiznit is er dus nog steeds geen gediplomeerde dokter. Dat betekent voor onze missies dat je heel vaak en veel patiënten op consultatie krijgt die pathologieën vertonen met uitstelgedrag zoals liesbreuken of cataract", dixit dr. Butaye. Tijdens een van die missies kwam Butaye in contact met Revive dat ook in Zuid-Marokko actief was. "In plaats van in verspreide slagorde te werken leek het ons zinvoller om de krachten te bundelen. Zo ben ik een van hun vrijwilligers geworden." Revive, als ngo erkend en actief sinds 2010, heeft als hoofddoelstelling om gratis chirurgische ingrepen en consultaties te doen ten behoeve van minderbedeelden in (vooral Afrikaanse) ontwikkelingslanden, verduidelijkt voorzitter en gynaecoloog Herman De Gezelle. "Vaak hebben minderbedeelden door hun handicap en/of te weinig financiële middelen moeilijk of geen toegang tot medische zorgen, en daar wil Revive een steentje toe bijdragen - onder meer door te focussen op gynaecologie en vormen van reconstructieve chirurgie. Dat kan de re-integratie van die mensen in de maatschappij optimaliseren." Een blik op de landen waar Revive actief is (geweest), leert dat men in eerste instantie vaak in Ethiopië en Madagascar heeft gewerkt. De jongste jaren is de actieradius uitgebreid naar Gambia, Benin, Nigeria, Tiznit en Ivoorkust. En vult Jo Butaye aan: "Revive trekt niet naar oorlogsgebieden, maar probeert via lokale organisaties noden te lenigen op plaatsen waar anderen niet actief zijn." De voorbije missie in Ozoro was geen sinecure, weet de Brusselaar. "Via Addis Abeba ging het naar Enugu in Nigeria, en van daaruit was het nog een eind rijden naar Ozoro. Dat gebied heeft geregeld te kampen met overstromingen - zoals we zelf ook hebben ervaren. En we werden de hele tijd begeleid door politie." Waarom Ozoro? "Revive was gecontacteerd door Nigerianen in Gent die ook contact hadden met een Nigeriaanse ex-voetballer. Die wilde iets terugdoen voor zijn geboortestreek", luidt het. Ter plaatse bleek alvast dat er inderdaad heel wat medische noden te lenigen vielen. Jo Butaye: "Met ons team van twee chirurgen, drie anesthesisten, twee huisartsen en drie verpleegkundigen hebben we op negen dagen 67 chirurgische ingrepen en bijna 900 consultaties gedaan. Dat lijkt een druppel op een hete plaat, ik kan enkel zeggen: alle patiënten waren heel tevreden over de zorgen en interventies die zijn gebeurd." En hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? "De patiënten die zich gemeld hadden, hebben wij huisartsen gezien en getrieerd voor eventuele operaties. De chirurgen en anesthesisten moesten improviseren, want het anesthesiemateriaal was niet mee toegekomen en ook de lokale toestellen werkten niet helemaal zoals het hoort. Daardoor konden ze in eerste instantie geen schildklieroperaties doen." Opvallend, dixit dr. Butaye: "We zagen wederom een heleboel patiënten met uitstelgedrag. Cataract onder meer, maar ook patiënten met hoge bloeddruk, hernia's en pijnklachten allerhande. Zo was er een mevrouw wier borstkanker helemaal geulcereerd was: die konden we niet meer helpen, we hebben haar in overleg met de lokale arts naar Oncologie gestuurd. Of een dame die beweerde dat ze al 15 maanden zwanger was. Toen uit de echografie bleek dat er geen baby op komst was, was ze heel opgelucht. Ik vermoed dat dit een geval van premenopauze was."Wel relevant, en zeker ook een taak voor de meereizende zorgverleners: "Hernia of lagerugklachten hangen vaak samen met werken op het land. Terwijl locals heil verwachten van medicijnen kan je door rughygiëne ook al veel remediëren. Zeggen 'Dansen is goed voor je rug' ontlokt meestal een instemmende lach." Meer info: revivevzw.be