...

In de feiten zal je in het systeem van 'The New Deal' een kleine kliniek binnenstappen waar je je eerst dient aan te melden bij de balie. Vervolgens zal je in een wachtzaal dienen plaats te nemen, alwaar een hulpverlener je komt halen voor een behandeling of consultatie. Al naargelang de problematiek zal je binnen dit huis worden doorverwezen naar andere zorgverstrekkers. Veel verschil met het echte kliniekgebeuren zal er dus niet zijn. Hoeft dat een probleem te zijn? Niet per se. Velen zullen redeneren: 'Als we maar geholpen worden'.Anderen denken: 'Hier ben je een nummer, ik zal al blij mogen zijn als ik mijn vertrouwde arts zal zien'. Zoals er in alles pluraliteit is, zo ook in de perceptie van wat goede zorg inhoudt.