...

We vroegen Alzheimer Liga Vlaanderen hoe zij de Belgische film Une vie démente (zie hiernaast) ervaren hebben. Dat bleek zo positief dat ze besloten enkele vertoningen te omkaderen. In een mededeling geeft Alzheimer Liga Vlaanderen tekst en uitleg én een verhelderende kijk op de film. "Intussen alweer een jaar geleden kreeg Alzheimer Liga Vlaanderen de vraag om omkadering te voorzien bij de film Une vie démente. Na een sneak peek was het besluit unaniem: aan deze film willen we graag onze naam verbinden.", zo luidt het. "Une Vie démente is een mooie artistieke vertaling van de ervaringen die we dagelijks horen bij Alzheimer Liga Vlaanderen. De film vertelt het verhaal van een jong gezin dat geconfronteerd wordt met frontotemporale dementie. Een vorm van dementie waarbij veranderingen in het gedrag vaak als eerste opvallen. De zoektocht naar een juiste diagnose, het gebrek aan ziekte-inzicht, de schuldgevoelens van de kinderen en de veranderende rollen binnen een gezin zijn een realiteit bij heel wat mensen die geconfronteerd worden met dementie." "De film geeft duidelijk weer hoe hard deze ziekte kan toeslaan en hoe het levens compleet overhoop haalt. Toekomstdromen die noodgedwongen worden bijgestuurd en evidenties die plots onzeker worden. Maar de film belicht ook de veerkracht die mensen met dementie en hun omgeving hebben. De kracht om met de uitdagingen, die de ziekte met zich meebrengt, om te gaan. Het steeds opnieuw zoeken naar creatieve oplossingen om dementie draagbaar te maken." "Alzheimer Liga Vlaanderen streeft ernaar om dementie bespreekbaar te maken bij het grote publiek. Films zoals deze dragen hier zeker aan bij. Het afgelopen jaar kwamen er verschillende films uit die het thema dementie belichten zoals The Father en Supernova. Elke film geeft een andere kijk op dementie en dat is niet meer dan logisch. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes met elk hun eigen specifieke symptomen. Dat deze diversiteit in beeld wordt gebracht, draagt bij aan een genuanceerdere beeldvorming op dementie. En dat kunnen we alleen maar toejuichen."