...

Voor ICHO-directeur Guy Gielis getuigen haio's en stagemeesters van echt entrepreneurschap in de eerste lijn. "Bovendien maken ze dit op een collegiale manier waar", zegt hij. Zoals het hoort worden huisartsen in opleiding verder opgeleid op hun werkplek. Daarbij komen diverse (CANMEDS)rollen van de arts aan bod: zorgverlener, wetenschapper, communicator, manager, verantwoordelijke voor een community..."De praktijkopleiders staan hiervoor model. Wie durft nu nog beweren dat haio's teveel een ambtenarenmentaliteit zouden hebben?", vraagt de ICHO-directeur zich af. Volgens hem is de beste manier om elkaar te ondersteunen samen - "schouder aan schouder maar weliswaar op voldoende afstand" - bijstand te verlenen, te debriefen, te laten ventileren, in te springen voor elkaar en elkaar te bemoedigen. "Ook hier is het (opleidings)netwerk van onschatbare waarde." Bovendien wordt niet enkel de zorg voor de eigen patiënten verder opgepakt op de best mogelijke manier. Ook de pre-triage en triage van de kring en de naburige gemeenten organiseert men solidair. "Wie beter dan de eigen huisarts kent zijn patiënten en kan best oordelen over de aangemelde klachten? Huisartsen bewijzen in deze crisistijd meer dan ooit het belang van hun functie. Ze voldoen aan belangrijke organisatorische principes: effectieve prioritering, efficiënte en goedkope organisatie en tevreden patiënten die kunnen terugvallen op hun vertrouwenspersonen", zegt Guy Gielis. Overal kwam geïntegreerde zorg vlot tot stand. Soms detacheerde men haio's vanuit ziekenhuisdiensten met weinig werk naar triageposten of naar de volgende opleidingsplaats bij een huisarts-praktijkopleider. Of omgekeerd. Haio's met specifieke ervaring of interesse werden vanuit hun opleidingsplaats bij een huisarts-praktijkopleider gedetacheerd naar een dienst spoedgevallen. Guy Gielis: "Zo bijvoorbeeld in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Daar sprongen verschillende haio's van huisarts-praktijkopleiders in op overbelaste diensten. Huisartsen in opleiding die praktijkstage lopen in een ziekenhuis zijn een meerwaarde voor de betrokken dienst. Bovendien bewijzen ze dat ze effectief een surplus kunnen bieden in deze setting. Ze vormen immers ook een brugfunctie naar de huisartsen van de regio." Volgens de ICHO-directeur gebeurt dit alles flexibel en collegiaal. "Ook financiële afspraken kwamen vlot tot stand. Dit heet problemen oplossen en zijn verantwoordelijkheid nemen." Huisartsen in opleiding, huisarts-praktijkopleiders en ziekenhuisopleiders verdienen dus respect, appreciatie en dankbaarheid, vindt Gielis. "Een witte handdoek aan het raam is hiervan een symbolische uiting. Het mag echter meer zijn." Daarom richt de ICHO-directeur zich tot slot met een duidelijke boodschap tot de overheid: "Besef dat onze maatschappij kan terugvallen op een performante, geëngageerde, efficiënte en wendbare eerstelijnszorg. Deze vormt een essentiële steunpilaar in gewone en in crisistijden. Bovendien zorgt de eerste lijn zelf mee voor een adequate, brede opleiding. De Vlaamse huisartsen in opleiding staan klaar voor de toekomst. Dat verdient respect. Het legitimeert ook de noodzakelijke investeringen", besluit Guy Gielis.