...

Aldus Vlaams minister van onder meer Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) afgelopen maandag op de jaarstarter van Zorgnet-Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgvoorzieningen.Beke verwees naar Eurostat-gegevens. Daaruit blijkt dat het materiële welbevinden van de Vlaming bovengemiddeld is. "Wel zijn we de mindere leerlingen van de klas in het immateriële, het relationele."Hij noemde de Vlamingen 'binnenfretters' die alles opkroppen. "Terwijl we de 'kracht van kwetsbaarheid' moeten tonen en anderen binnenlaten. Daar worden we zelf sterker van. Dat vergt de komende jaren een paradigmashift."Hij zei met zijn beleid in de voetsporen van zijn voorganger Jo Vandeurzen te willen treden. "Overleg en gedragen beslissingen blijven belangrijk. Onze ambitie is ook om een nieuwe laag te leggen op de Vlaamse Sociale Bescherming en die verder uit te bouwen, bijvoorbeeld naar revalidatie."Om de zorgcontinuïteit te verbeteren, is het wegnemen van schotten zeer belangrijk, aldus nog Beke. Hij verwees ook naar het 'heftige debat' over kwaliteit en kwaliteitscontrole. Voorts refereerde de minister aan een aantal uitdagingen die hij niet in de hand heeft: de noodzaak aan een zevende staatshervorming en de 'war on talent' in de zorg. "Momenteel zijn er voor elke tien mensen die uitstromen slechts zes à zeven vervangers. Terwijl de noden groeien. Om die mismatch recht te trekken, hebben we meer middelen nodig."Beke kwam ook terug op de heisa die eind 2019 ontstond toen bekend raakte dat de zorg- en welzijnssector 6% moet inleveren. Hij benadrukte de investeringen in nieuw beleid. "In 2020 besteedt Vlaanderen 13 miljard aan zorg en welzijn. In 2020 zal dat 15 miljard zijn. Dat betekent buiten index een bijkomende investering van 1,2 miljard. Het klopt dat dit geen vier miljard is zoals Zorgnet-Icuro vraagt. Maar Vlaanderen heeft uiteraard nog andere noden, zoals mobiliteit, klimaat enz."Eerder zei dokter Etienne Wauters, voorzitter van de raad van bestuur van Zorgnet-Icuro, dat onze sociale zekerheid onder druk staat. "Daarvoor zijn diverse bekende redenen zoals vergrijzing, dure medische technologie, meer mensen met mentale problemen, het hoge verwachtingspatroon bij de bevolking,..."Voor elke Vlaming blijft een goede gezondheid het allerbelangrijkste. Voor Zorgnet-Icuro blijft een solidaire sociale zekerheid dan ook essentieel. "We hadden gehoopt op deze nieuwjaarsreceptie een evaluatie te kunnen maken van het federale regeerakkoord en -beleid... Alleszins blijven we pleiten voor een Vlaams en federaal groeipad in de sociale zekerheid. Maatschappelijke solidariteit blijft een onwrikbaar uitgangspunt. De deuren moeten open blijven voor wie het nodig heeft", besloot dokter Wauters.