...

De megafusie zat er al een tijdje aan te komen, vorige week zetten de raden van bestuur van beide ziekenhuisgroepen het licht ook definitief op groen. Al in 2016 richtten de twee spelers met GZA - ZNA een structureel en duurzaam samenwerkende ziekenhuisgroepering op. Vier jaar later, in 2020, volgde een wettelijke erkenning tot locoregionaal ziekenhuisnetwerk. In een persmededeling wijst dokter Etienne Wauters, voorzitter van de GZA-ziekenhuizen, erop dat de voorbije jaren duidelijk maakten dat de huidige samenwerking en structuren op zich niet volstaan. "Er was nood aan een grootschalige, uniforme samenwerking", aldus Wauters. "Patiënten, medewerkers en samenleving winnen door de integratie. Dat vereist wel eenheid van visie, leiding en vermogen." Men bereidt de fusie nu verder voor. Gesprekken over de werkwijze en de renumeratie van artsen en medewerkers starten op. Ook moet het nieuwe ziekenhuis nog een uniform personeelsstatuut en een gezamenlijke zorgstrategie uitwerken. Die zorgstrategie legt vast hoe het eengemaakte ziekenhuis patiëntenzorg organiseert. Met name hoe ze vlot toegankelijke basiszorg verzekert en waar hooggespecialiseerde zorg beschikbaar wordt. Ook de samenwerking tussen de zorgverleners intern en extramuraal is nog aan een verdere uitwerking toe. Het nieuwe ziekenhuis zal Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) heten. Volgens de persmededeling wordt ZAS met 3.300 bedden niet alleen het grootste ziekenhuis van het land maar ook een van de grootste van Europa. Andere megaziekenhuizen op het oude continent zijn: Ankara Bilkent City Hospital in Turkije (3.700 bedden, 13.000 medewerkers), Charité Universitatsmedizin Berlin (3.500 bedden, 15.000 medewerkers), University Clinical Centre of Serbia (3.150 bedden, 7.400 medewerkers) en Helsinki University Hospital (3.000 bedden, 27.000 medewerkers). Aan de top van ZAS heeft een beperkte stoelendans plaats. Wouter De Ploey, nu nog CEO van ZNA, wordt voorzitter van de raad van bestuur. Ondervoorzitters zijn Els Van Doesburg - nu voorzitter van ZNA - en Etienne Wauters, nu voorzitter van GZA. De dagelijkse leiding als CEO komt in handen van Willeke Dijkhoffz, momenteel CEO van GZA.