...

Sedert enkele jaren probeert de ziekteverzekering tot een meer geïntegreerde gezondheid(szorg) te komen. Op die manier wil de federale ziekteverzekering beter inspelen op een aantal tendensen in de samenleving. Door de vergrijzing gaat er bijvoorbeeld steeds meer aandacht naar chronische zorg. Ook vergt technologische vooruitgang snelle aanpassingen van het systeem. In die context moet men het intermediaire Riziv-rapport zien. Het legt een aantal prioritaire initiatieven en domeinen vast. Zodoende ontwikkelt de administratie samen met de partners uit de verschillende sectoren "een integratie van interdisciplinaire gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering". Het document wil in de eerste plaats investeren in volgende domeinen: toegankelijkheid, preventieve zorg en chronische ziekten, multidisciplinaire zorgtrajecten, geïntegreerde zorg en mentale gezondheidszorg. Daarnaast schuift de tekst 17 prioritaire initiatieven, 30 'appropriate care'-initiatieven en aanbevelingen voor een meer transparante en transversale begroting naar voren. Aan de hand van dit document - dat nog verder gefinaliseerd moet worden - kunnen de diverse akkoorden- en overeenkomstencommissies dan discussiëren over de budgetten 2022. Daarnaast vormt het rapport een leidraad bij de budgetbesprekingen 2023 en 2024. Het Riziv noteert hierbij dat een meerjarig budgettair kader meer focust op doelmatige zorg. "Het gebruik van gezondheidsdoelstellingen kan een strategische (middel)langetermijnvisie voor de ziekteverzekering beter vorm geven en van de nodige middelen voorzien", zo luidt het.