...

Meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Dat is het streefdoel van Zin in Zorg, de Nederlandse beweging voor en door jonge artsen. Twee jaar na de start in 2019 zijn de eerste, concrete resultaten zichtbaar. Vier 'startkits' waarmee jonge maar ook ervaren artsen én zorginstellingen mee aan de slag kunnen om inspraak in de organisatie structureel te organiseren, meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling te creëren, een positieve werkcultuur te bewerkstellingen waarin pauze nemen oké is, en aandacht vaker te plaatsen op de mens achter de dokter - met andere woorden zijn kwetsbaarheid. Stappenplannen, handleidingen, sociale media-ideeën, bewustmakingsacties... De jonge artsen hebben ze allemaal gebundeld op één website: zininzorg.nl. Vaso, de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding, vindt het alvast een waardevol initiatief. "Heel wat elementen zijn hier makkelijker toepasbaar. Een inspiratie."