...

In de Vlaamse Sociale Bescherming zijn het niet de ziekenfondsen maar de zorgkassen die dossiers behandelen. Veel praktisch verschil is er niet, de zorgkassen hangen af van de klassieke ziekenfondsen. Ideologisch is de keuze wel belangrijk. De VSB legt immers een bijkomend Vlaams laagje op de federale sociale zekerheid. Die beleidskeuze werd gemaakt met de zesde staatshervorming. Vlaanderen beschouwt alle overgedragen onderdelen op het vlak van gezondheid en welzijn als één geheel. Juridisch vertaalde zich dat in het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming. Bedoeling is om de VSB gefaseerd uit te breiden. Vlaams minister voor gezondheid Wouter Beke (CD&V) ziet het zo: "Door stelselmatig sectoren toe te voegen aan de VSB werken we aan een meer eengemaakte, transparante en dus ook meer rechtvaardige financiering met minder administratieve lasten." In een eerste fase, sinds 2019, ging het over zorgbudgetten, residentiële ouderenzorg en mobiliteitshulpmiddelen. Op 1 januari 2022 komen daar de negen Vlaamse revalidatieziekenhuizen bij. Ze krijgen hun financiering voortaan van de VSB en de zorgkassen staan in voor de behandeling van de dossiers. Concreet moet het revalidatieziekenhuis verpleegdagen aan de zorgkassen factureren. Daarnaast financieren de zorgkassen vanaf 2022 ook het multidisciplinair overleg.