...

Eerder onderzoek heeft vastgesteld dat zeer intensieve intervaltraining, in vergelijking met een matig intensieve inspanning, de acute oxidatie van vetten sterker verhoogt en de serumlipiden tijdens de inspanning en na een maaltijd sterker verlaagt. Fysieke activiteit in een koude omgeving verbetert de oxidatie van vetten, maar de onmiddellijke metabole effecten en die op lange termijn van zeer intensieve intervaltraining in koude waren nog niet bekend. Vorsers van de Université Laurentienne in Canada hebben dat onderzocht. "Dit is de eerste studie die de effecten van een koude omgeving op het acute metabolisme tijdens zeer intensieve intervaltraining en op het postprandiale metabolisme 's anderendaags heeft onderzocht", schrijven ze. De studie werd uitgevoerd bij elf jongvolwassenen van gemiddeld 23 jaar met een matige fysieke conditie en overgewicht. De proefpersonen werden uitgenodigd om 's avonds zeer intensieve intervaltraining uit te voeren in een thermoneutrale omgeving en buiten bij 0 °C. Tien keer na elkaar fietsten ze gedurende één minuut tegen 90% van het maximale zuurstofverbruik, afgewisseld met een actief herstel 90 seconden lang tegen 30% van het maximale zuurstofverbruik. Om het effect van de sessies op de vrijwilligers te controleren, hebben de wetenschappers de huidtemperatuur, de centrale lichaamstemperatuur, de hartfrequentie en de hoeveelheid zuurstof die naar de m. quadriceps werd gevoerd, gemeten. 's Anderendaags 's morgens na een vetrijk ontbijt werd bloed afgenomen voor bepaling van insuline, glucose, de triglyceriden en de mate van oxidatie van vetten en om na te gaan of de voordelen van de avond ervoor gehandhaafd bleven. De oxidatie van vetten was 358% hoger bij zeer intensieve intervaltraining in koude (0 °C) dan bij eenzelfde inspanning bij 21 °C. 's Anderendaags 's morgens na het ontbijt had de inspanning bij lage temperatuur echter nog maar een gering effect op het postprandiale vetmetabolisme en was de oppervlakte onder de curve van de postprandiale glucosewaarden lager na een inspanning in een thermoneutrale omgeving.Gezien het kleine aantal patiënten en oefensessies vinden de auteurs het te vroeg om radicale conclusies te trekken, maar ze vinden het toch een interessant uitgangspunt om het effect van de omgevingstemperatuur op de verbranding van vetten tijdens een intensieve inspanning te analyseren. Ze concluderen dat zeer intensieve intervaltraining in een koude omgeving wel minder gunstig is voor de postprandiale metabole respons (vetten, glucosewaarden), maar dat winterweer geen excuus mag zijn om niet te gaan sporten in open lucht. Bij fysieke activiteit bij een temperatuur tegen 0 °C worden immers meer vetten verbrand dan normaal, en lichaamsbeweging is sowieso essentieel om gezond te blijven.