...

Vijf stellingen over verpleeg- en zorgkundigen in de ziekenhuizen legden we de directies voor. Zonder meer één van de belangrijkste conclusies uit deze enquête is dat ze vinden dat verpleegkundigen betere ondersteuning nodig hebben. Een opwaardering dringt zich op, aldus 88% van de respondenten. En er zijn op elke afdeling meer verpleegkundige handen aan het bed nodig. Verder is voor bijna drie op de vier leidinggevenden de opleiding aan herziening toe. En 61% van de directies meent dat ziekenhuizen ook voor niet-zorgfuncties een aantrekkelijke werkgever zijn. Opvallend is de absolute consensus die onder hoofdartsen, medische en ziekenhuisdirecteurs bestaat dat zorglijnen goed laten samenwerken essentieel is om een pandemie te bestrijden. Ook andere stellingen in de richting van versterkte samenwerking vinden veel bijval. Zo willen negen op de tien leidinggevenden de ziekenhuizen samen met de huisartsen het hele zorgcontinuüm laten organiseren. En men is ervan overtuigd dat de pandemie de coöperatie tussen de ziekenhuissector, de huisartsen en de thuiszorg versterkte. Wel is 71% van oordeel dat de zorgpaden per pathologie aan revisie toe zijn. Het hoeft geen betoog dat covid-19 voor een doorbraak in teleconsultaties en zorg op afstand heeft gezorgd. Telegeneeskunde lijkt nu definitief zijn plaats te hebben in de gezondheidszorg. Verder willen meer dan zeven respondenten op de tien het dagziekenhuis sterker uitbouwen. Een verdere ontwikkeling van de thuishospitalisatie en het versneld afbouwen van bedden zijn ook twee stellingen die ruim onderschreven worden. Minder enthousiasme is er voor de stelling dat ziekenhuizen zich moeten beperken tot acute zorg. Slechts een kleine helft van de (medische) directeurs is het daarmee eens. Dat is geen wonder: het beperken van de activiteiten heeft immers een significante impact op de omzet. De pandemie joeg in het voorjaar een schokgolf door de sector. Heel wat hervormingsvoorstellen zagen het daglicht. Welke hervormingen willen de ziekenhuisdirecties? Afgelopen zomer was er alleszins weinig animo om het aantal bedden intensieve zorg te verhogen. Zeven op de tien respondenten gaan er vanuit dat het huidige aantal volstaat. Toch wil ook een aanzienlijk deel, een kwart, meer IZ-bedden. Een heel kleine minderheid wil er minder. België telt nu zeven universitaire ziekenhuizen en voor de helft van de respondenten - waaronder vijf UZ's - is dat prima zo. Voor 46% zijn er te veel universitaire instellingen terwijl twee ziekenhuizen er net meer willen. Verdeeld zijn de meningen ook over het aantal algemene ziekenhuizen. De helft van de leidinggevenden wil er meer, de helft minder. Eenzelfde verdeeld beeld leverde een vraag over het aantal bedden op - 46% wil er minder en voor 46% volstaat het huidige aantal.