...

Door de tegenovergestelde tendensen in de drie regio's is het aantal doden op Belgische wegen quasi gelijk gebleven. Er vielen in totaal 484 doden, tegenover 483 in het coronajaar 2020. Het aantal letselongevallen steeg wel fors (van 29.947 naar 34.264, ofwel + 14%) en dit in alle gewesten. In Vlaanderen steeg het aantal letsel- ongevallen met 14%, in Brussel met 10% en in Wallonië met 18% (van 8.240 naar 9.746). Ook het totale aantal verkeersslachtoffers nam toe met 14%, van 36.774 naar 42.063. Daarbij dient opgemerkt dat 2020 door de coronapandemie nog steeds een atypisch jaar op onze wegen was. Door de coronamaatregelen was er minder verkeer, zodat men mag aannemen dat er ook minder ongevallen gebeuren dan in een normaal jaar. Het aantal verkeersdoden in heel België ligt dan ook lager dan in 2019, toen 619 doden vielen. In Vlaanderen is het verschil minder uitgesproken: 291 doden in 2021 tegenover 304 doden in 2021. Anders gezegd: ondanks het afgenomen verkeer vielen in Vlaanderen haast evenveel doden als in het laatste 'normale' pre-coronajaar. Uitgesplitst naar doden per vervoerswijze is het beeld gemengd. Het aantal fietsdoden daalt (van 83 naar 74), net als de doden bij de motorrijders (van 77 naar 61) en bij de auto-inzittenden (van 214 naar 205). Daarentegen steeg het aantal doden in ongevallen met een lichte vrachtwagen (van 43 naar 63) en bij vrachtwagens (van 83 naar 92). Bij de voetgangers was er een stijging van 62 naar 69 doden. Vias noemt de stijging van het aantal verkeersdoden in ongevallen waarbij een bestelwagen betrokken is verontrustend. Het is van 2015 geleden dat er nog zoveel doden bij dit soort ongevallen vielen. De 'camionettisering' waardoor er veel bestelwagens continu onderweg zijn, kan daarin zeker een rol spelen. De toegenomen e-commerce de laatste 2 jaar met leveringen aan huis heeft die impact wellicht vergroot, vermoedt Vias.