...

Hoe is het idee voor HealthSpace.be ontstaan?Als redacteur bij Artsenkrant heb ik een bijzondere interesse ontwikkeld voor 'de mens achter de arts'. Artsen worden vaak gezien als een soort Übermensch, reeksen als 'Topdokters' dragen daartoe bij. In gesprekken met artsen viel mij echter vaak ook de kwetsbaarheid op in hun verhalen, en gevoelens die we allemaal kennen. Tegelijkertijd stelde ik weerstand vast om dit te delen binnen de medische wereld, uit angst voor kritiek, afwijzing... Te meer daar de medische sector een wereld is waar rationaliteit en presteren hoogtij vieren. In de Artsenkrant-interviewreeks 'Kwetsbaarheid & Veerkracht' vertellen artsen en andere zorgprofessionals over een moeilijke periode in hun leven en hoe zij daarmee omgaan of zijn omgegaan. De opstart van de reeks in 2021 was een eerste stap van Artsenkrant om meer ruimte te creëren voor menselijkheid onder en tussen artsen. Maar ik voelde dat er meer nodig was, of beter: meer mogelijk was. Dus HealthSpace.be wil taboes doorbreken?We voelen dat het momentum er is. Maatschappelijk gaat er meer en meer aandacht uit naar mentaal welzijn. Onder meer door de covidcrisis, die zorgverleners zeer zwaar belast heeft, is er ook meer aandacht voor dit thema gekomen bij artsen. Een apart platform oprichten enkel en alleen over het mentale welzijn van artsen, dat is taboedoorbrekend op zich. Het wijst op het erkennen van een realiteit, nl. dat artsen ook maar mensen zijn, die psychische problemen kunnen ondervinden. Op een noodzaak; een arts die zich goed in zijn vel voelt, verleent ook betere zorg. Indirect komt dit dus ook de patiënten ten goede. En op een oplossing: als nieuwsmedium voor artsen beschikken we over de informatie, kennis en connecties om iets te betekenen. Wat kan HealthSpace.be concreet betekenen voor artsen?Alle getuigenissen van artsen verschenen in de reeks Kwetsbaarheid & Veerkracht krijgen een prominente plaats op HealthSpace.be. Zij zijn het hart van de website, daarmee is het immers allemaal begonnen. Op die manier willen we ondersteuning bieden voor wie het (even) moeilijk heeft, en een community creëren of verbreden door lotgenoten kenbaar te maken. Zij kunnen dan, indien gewenst, zelf contact met elkaar opnemen. Naast lotgenotenverhalen vormen verslagen van opleidingen, studiedagen, en webinars rond mentaal welzijn van artsen een belangrijke poot. We centraliseren deze en maken er een verslag over of linken naar de heruitzending. Zo winnen artsen tijd en zijn ze toch op de hoogte. Ook opiniestukken hebben hun plaats op HealthSpace.be. Het uiteindelijke doel is om uit te groeien tot een kenniscentrum over het mentale welzijn van artsen. Er bestaan al verschillende initiatieven voor artsen met psychische gezondheidsproblemen: Arts in Nood, Doctors4Doctors. Welke plaats neemt HealthSpace in dat landschap in?Door verhalen en ervaringen van artsen met andere artsen openbaar te delen, wil HealthSpace.be hen psychologisch ondersteunen, maar HealthSpace.be is geen contactpunt voor psychologische hulpverlening zoals Arts in Nood en Doctors4Doctors dat zijn. Wel werkt HealthSpace.be met de steun van Arts in Nood, dat mede-oprichter is van het platform, en Doctors4Doctors. Zij reiken ons onder meer informatie aan, gaande van onderzoeken, webinars, opleidingen enzovoort, die relevant zijn om over te berichten. Vanuit hun expertise en netwerk zijn zij daarvoor uitermate goed geplaatst, de redactie van Artsenkrant - verantwoordelijk voor de content - beschikt over de journalistieke expertise. Kunnen artsen zelf bijdragen aan HealthSpace.be?Uiteraard! Zij zijn het doelpubliek, maar ook de motor van het platform. Wilt u een persoonlijk verhaal delen over kwetsbaarheid en veerkracht waarvan u denkt dat collega's er iets aan kunnen hebben? Organiseert u een interessante opleiding of studiedag? Kruipt u soms of graag in de pen om uw opinie te verwoorden? Laat het ons weten via healthspace@roularta.be. Uw idee, suggestie... komt terecht bij de redactie van Artsenkrant, met veel zorg behandelen wij elk voorstel, ook het uwe!