...

Sinds 2020 worden e-steps als aparte categorie geïdentificeerd in de Belgische ongevallenstatistieken. In 2020 vonden 408 ongevallen plaats met een e-step. Hierbij viel een dode (een gebruiker van een e-step) en vielen 432 gewonden. Het merendeel van die gewonden (368 gewonden, 85%) zijn gebruikers van de e-steps zelf, maar ook 27 fietsers en 23 voetgangers geraakten gewond in een ongeval met een e-step. Het merendeel van de e-stepgebruikers die bij een ongeval betrokken was, is tussen 25 en 49 jaar oud, 15% van hen was 17 jaar of jonger. Meer dan de helft van deze ongevallen vond plaats van juni tot en met september, met een piek in augustus. Er zijn duidelijke pieken van ongevallen met een e- step waar te nemen tussen 16 uur en 18 uur, op alle dagen van de week. In 31 van de 408 ongevallen met een e-step was er de bestuurder of de tegenpartij onder invloed van alcohol. Het type verwondingen werd in kaart gebracht aan de hand van binnen- en buitenlandse ziekenhuisstudies. Bestuurders van een e-step hebben beide handen aan het stuur en kunnen zo dus hun val niet breken. Daardoor komen arm- en schouderletsels het vaakst voor. De overgrote meerderheid van de bestuurders draagt geen helm, waardoor ze ook gevoelig zijn voor hoofdletsels. De gebruiker van een e-step wordt als een voetganger beschouwd indien hij aan 6 kilometer per uur of minder rijdt, en mag dan het voetpad gebruiken. Indien hij sneller rijdt dan 6 kilometer per uur, wordt hij als fietser beschouwd, en dient hij de verkeersregels voor fietsers te volgen. In de praktijk blijkt dat gebruikers niet altijd op de juiste plaats op de rijbaan rijden, en op het voetpad meestal te snel rijden. Dat heeft twee redenen: enerzijds is een step bij lage snelheden minder stabiel, anderzijds speelt bij deelsteps ook mee dat gebruikers per minuut betalen, en een lage snelheid dus geld kost. Vias vraagt daarom een verbod om met e-steps op het voetpad te rijden. Er zou ook een minimumleeftijd van 16 jaar moeten komen om met een e-step te mogen rijden, zoals nu al het geval is voor een motorfiets.