...

Een eerste factor die de incidentie van epileptische aanvallen kan doen toenemen, zijn de zopas vernoemde infectieziekten. Een aantal infecties die we in onze streken vroeger niet zagen, doen hun intrede met vectoren die zich het gemakkelijkst ontwikkelen bij relatief hoge temperaturen.Sommige daarvan veroorzaken in de acute fase convulsies. Dat is het geval met chikungunya, dat convulsies uitlokt bij 10% van de patiënten met een multi-systeemaantasting. Bij neonatale chikungunya-encefalitis ziet men overigens epilepsie ontstaan als chronisch restletsel. Ook intra-uteriene zika veroorzaakt epilepsie, zelfs bij kinderen die geen microcefalie hebben. Hoeveel veld deze aandoeningen in onze streken zullen winnen, is moeilijk te voorspellen. Maar aan de hand van een bepaald model heeft men toch berekend dat een globale temperatuurstijging van 1°C tegen 2070-2100 de transmissie van het chikungunya-virus mogelijk zou maken gedurende één tot drie maanden per jaar in Zuid-Oost-Engeland.Malaria veroorzaakt in de acute fase convulsies en verhoogt het risico op aanvallen bij patiënten die al epilepsie hebben. Sommige experts denken dat malaria zich door de klimaatopwarming alleen zal verspreiden in Afrika, Zuid-Amerika en Zuid-Oost-Azië. De meest pessimistische voorspellingen zien echter de malariamug naar Europa oprukken.Niet alleen infectieziekten, maar ook luchtvervuiling beïnvloedt epilepsie. Verschillende studies melden dat voorbijgaande piekconcentraties van luchtvervuilende stoffen, zoals stikstof- en zwaveldioxide, gepaard gaan met een toename van het aantal hospitalisaties voor epilepsie.Epilepsie is te wijten aan stoornissen van de ionenkanalen in de hersenen. De kanalen hebben bij sommige vormen van epilepsie een afwijkende vorm onder invloed genmutaties. Met experimentele modellen heeft men kunnen vaststellen dat het functioneren van deze kanalen temperatuurgevoelig is. Althans voor een aantal types gemuteerde kanalen zag men dat epilepsieaanvallen optraden onder invloed van een temperatuurstijging.Hoe relevant dit is bij de mens en zijn robuuste thermoregulatie, valt moeilijk te voorspellen. Een aantal concrete ervaringen wijzen er alvast op dat de klimaat-opwarming voor sommige epilepsiepatiënten weleens problematisch zou kunnen worden. Zo weet men dat patiënten met het syndroom van Dravet, een zeldzame vorm van epilepsie, hun risico op aanvallen zien toenemen als ze een warm bad nemen.De auteurs van een overzichtsartikel in Epilepsia Open verwijzen naar een jonge patiënte met het syndroom van Dravet die al twee jaar aanvalsvrij was, maar dood werd teruggevonden toen ze in Melbourne (Australië) buiten ging wandelen tijdens de heetste dag sinds jaren, bij een temperatuur van 46,5°C. De doodsoorzaak is niet met zekerheid gekend, maar de kans is groot dat de hitte deze patiënte fataal werd, mogelijk via een epilepsieaanval. Bij een Britse zelfhulpgroep voor patiënten met het syndroom van Dravet melden ouders overigens meer aanvallen bij hun kinderen tijdens hete dagen.Het artikel in Epilepsia Open wijst er nog op dat ook het opslaan van medicatie tegen epilepsie moeilijker wordt in een zeer warme omgeving. Lorazepam, bijvoorbeeld, is zeer gevoelig voor hoge temperaturen. En doeltreffende koelinstallaties zijn niet overal ter wereld beschikbaar.