...

Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in Morbidity and Mortality Weekly Report, een uitgave van de CDC. In de periode van maart 2020 tot september 2021 bleek het risico op doodgeboorte 90% hoger bij vrouwen die op het ogenblik van de bevalling covid-19 bleken te hebben, ten opzichte van de controlepopulatie (gecorrigeerd relatief risico [aRR] 1,90 95% CI = 1,69-2,15). In het 'delta-tijdperk', dat de berekeningen laat starten in juli van dit jaar, is het risico op doodgeboorte bij vrouwen met covid-19 verviervoudigd ten opzichte van de periode daarvoor, vanaf maart 2020 (aRR 4.04, 95% CI 3.28-4.97). De auteurs hadden geen toegang tot de vaccinatiestatus van de vrouwen. Maar omdat in juli slechts 30% van de zwangere vrouwen gevaccineerd waren, is het zeer waarschijnlijk dat de overgrote meerderheid van de deelneemsters aan de studie niet gevaccineerd was. In absolute getallen bleek bleek het risico op doodgeboorte klein (1,26% vrouwen met covid-19 en 0,64% in de controlepopulatie). Een interessant commentaar bij deze cijfers stelt de vraag of de toename van de incidenten bij moeder en kind te wijten is aan een rechtstreeks effect van het virus, dan wel aan een afgenomen toegankelijkheid van de zorg door een massale stijging van het aantal hospitalisaties.