...

Uit de meest recente cijfers blijkt opnieuw dat veel zelfstandigen nog steeds gebruik maken van deze steunmaatregel, verklaart minister van zelfstandigen David Clarinval. "Zolang zij de deuren moeten sluiten als gevolg van de beslissing van een overheidsinstantie in de strijd tegen het coronavirus, blijft het crisisoverbruggingsrecht een absolute noodzaak voor zelfstandigen." Tijdens de maand februari maakte nog een groot aantal zelfstandigen gebruik van het dubbele overbruggingsrecht, wat erop wijst dat er nog steeds veel zelfstandige zaken volledig stilliggen. Op vijf maanden tijd werd er voor de toekenning van dit recht 1,38 miljard euro uitgetrokken en we weten ondertussen dat dit dubbele overbruggingsrecht nog verlengd is tot juni 2021. In januari 2021 is een nieuwe crisisoverbruggingsregeling in werking getreden. Dit nieuwe systeem voert ook een tweede pijler in: een tijdelijke steunmaatregel voor zelfstandigen die, als gevolg van de crisis, geconfronteerd worden met een daling van hun economische rentabiliteit en dus met een aanzienlijk inkomensverlies. Om in aanmerking te komen voor dit zogenaamde crisisoverbruggingsrecht-omzetdaling moeten zelfstandigen tegelijkertijd aan drie voorwaarden voldoen: • een omzetdaling van 40% aantonen in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor het financiële voordeel wordt aangevraagd, en dit ten opzichte van dezelfde kalendermaand in het referentiejaar 2019. • de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebben betaald gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de aanvraag. Voor zelfstandige starters geldt een uitzondering. • nog geen financiële vergoeding hebben genoten via de eerste pijler (overbruggingsrecht voor volledige onderbreking). In het kader van deze nieuwe pijler hebben de sociale verzekeringsfondsen al 21.143 dossiers verwerkt voor een totaalbedrag van 29.239.957 euro.