...

In een Amerikaans onderzoek brachten 5.000 respondenten verslag uit van hun stoelgangpatroon met behulp van een gestandaardiseerde schaal. Chronische diarree kwam tweemaal meer voor bij zwaarlijvige personen dan bij personen met een normaal (of lager dan normaal) lichaamsgewicht. Bij obese personen was dat driemaal meer. Dit significante verband bleef bestaan na correctie voor levens- en eetstijlgewoonten, het gebruik van laxeermiddelen, zelfgerapporteerde diabetes en gebruik van diabetesmedicatie.De studie maakt het niet mogelijk oorzaak van gevolg te onderscheiden. Maar de auteurs kunnen waarschijnlijk op bijval van derden rekenen als ze stellen dat diarree allicht het gevolg, en niet de oorzaak is van overgewicht of zwaarlijvigheid. De mechanismen achter dit verband moeten uitgeplozen worden. Mogelijkheden zijn een aantal afwijkingen waarvan men weet dat ze gerelateerd zijn aan zwaarlijvigheid en obesitas, zoals een verstoorde absorptie van galzuren, een versnelde transit, een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand en een verschuiving in de darmflora.