...

De enquête werd ingevuld door 350 respondenten, van wie 152 volledig en 198 onvolledig antwoordden. Er waren 57% Nederlandstaligen en 43% Franstaligen. Beroepsmatig bestond de populatie uit huisartsen en haio's (45%), artsen in covidtriagecentra (2%), ziekenhuisartsen tewerkgesteld buiten de covidzorg (13%), ziekenhuisartsen actief binnen een covidcentrum (3%), andere zorgverleners van buiten de covidzorg (35%) en andere zorgverleners van binnen de covidzorg (saldo). Op de vraag of de covidepidemie voor patiënten een belangrijke stressfactor was met weerslag op het psychisch/emotioneel welzijn, gaf 48% van de respondenten aan dat dit het geval was voor de meeste van hun patiënten. Bij 27% was de epidemie stressvol voor de helft van de patiënten. 11% verwees naar stress bij al hun patiënten.Een meerderheid van de respondenten had zelf extra stress tijdens de eerste golf (87%), en was bang zelf geïnfecteerd te worden (68%) of huisgenoten te infecteren (71%). De meesten (79%) misten hun collega's. Over de beroepscategorieën heen werd extra stress vrijwel overal even frequent aangegeven, met een numeriek overwicht voor de huisartsen (89%). Angst om zelf besmet te worden was vooral hoog bij niet-artsen in covidcentra (85%). Opvallend is nog dat vooral ziekenhuisartsen actief in de covid-zorg, maar ook huisartsen, bezorgder waren om hun huisgenoten dan om henzelf (88% versus 63% bij de ziekenhuisartsen; 66% versus 62% bij de huisartsen). Respondenten kregen van hun patiënten vaak de vraag naar advies om zichzelf te beschermen. Die vraag kwam van alle patiënten (8% van de respondenten), de meeste patiënten (27%) of ongeveer de helft van de patiënten (25%). De meeste zorgverleners (76%) achten zich in staat patiënten daarover te informeren. Ziekenhuisartsen binnen covidcentra scoren hier opmerkelijk lager dan andere beroepscategorieën (50%), evenals haio's (33%).