...

In oktober haalde een Antwerpse huisarts het nieuws omdat hij een briefje aan de voordeur van zijn praktijk gehangen had: "Indien niet gevaccineerd, zoekt u best een andere huisarts omdat ik van oordeel ben dat u dan geen vertrouwen hebt in de geneeskunde, en dus ook niet in mij." Een algemene weigering om medische zorg te verstrekken omdat de patiënt niet is gevaccineerd, is deontologisch echter niet aanvaardbaar, zo besluit de Orde na afloop van haar vergadering van 20 november jl.De arts moet instaan voor de continuïteit van zorg, nagaan of er geen urgente pathologie aanwezig is en "in eer en geweten" oordelen. Hij of zij moet daarbij het gesprek aangaan met de patiënt. Dat is "een gelegenheid voor de arts om na te gaan waarom de patiënt weigert om zich te laten vaccineren en om hem, op basis van wetenschappelijke argumenten en rekening houdend met zijn persoonlijke gezondheidssituatie, te overtuigen zich alsnog te laten vaccineren", zo staat er in het advies. De Orde nuanceert evenwel. Nog volgens het advies kan de arts "geval per geval, oordelen dat hij een therapeutische relatie niet kan verderzetten of geen tussenkomst of behandeling kan verlenen wegens een gedraging van de patiënt of een gebrek aan welwillendheid, of wegens een gevaar voor de gezondheid van de patiënt, de arts of derden".