...

De vingers die uit het verband staken, zagen er goed gecirculeerd en warm uit, ik nam daarom de tijd om het personeel te demonstreren hoe een goed onderzoek van de hand op zenuwbeschadiging kan worden gedaan. Maar de jongen leek niets aan zijn hele hand te voelen. Dat wees erop dat alle drie de verschillende zenuwen waren doorgesneden. Voorzichtig maakte ik het verband van zijn arm los. Ik herinner me het moment dat het verband loskwam nog heel goed: een gapend gat in de onderarm van dit kind. Er was meer gat dan weefsel! Een verdwaalde kogel had de jongen geraakt terwijl hij aan het spelen was, vertelde de vader me.