...

De grafiek geeft de evolutie van het aantal stemmen voor de drie syndicaten, verdeeld over huisartsen en specialisten. Het aantal blanco en ongeldige stemmen is hier niet meegeteld. Dat bedroeg iets meer dan 1% in 1998 maar liep op tot ongeveer 3% in 2002 en 4% in 2006. In 2010 bedroeg dit 10%: er waren toen bijna 20% blanco stemmen bij de huisartsen alleen. Dat laatste had duidelijk te maken met een oproep van Domus Medica en Domino (een waarbij het SVH zich aansloot) om blanco te stemmen. In 2014 bedroeg het aandeel van blanco en ongeldige stemmen geen 2% meer bij huisartsen en specialisten tezamen, en in 2018 net geen 1%. De participatie bedroeg 71% bij de eerste verkiezingen, en liep al terug tot 56% in 2002. Bij de laatste medische verkiezingen in 2018 bedroeg die amper nog 24%.