...

Gunther Bauer en Mark Tant van Vias institute publiceerden onlangs een studie over medicinale cannabis en verkeer. In bijna alle Europese landen is medicatie op basis van cannabisderivaten beschikbaar, en in bijvoorbeeld Nederland is cannabis relatief makkelijk verkrijgbaar. Artsen genieten therapeutische vrijheid en kunnen in principe medicinale cannabis voorschrijven. De wettelijke context in België (zoals samengevat op de website van het FAGG) is echter zo dat apotheken geen cannabis voor medicinale doeleinden (plantdelen als magistrale bereiding) mogen afleveren. Het is evenmin mogelijk om medicinale cannabis voorgeschreven door een arts in België af te halen in een apotheek in het buitenland, want medicinale cannabis mag niet ingevoerd worden in België. De politie kan ingevoerde cannabis in beslag nemen. Apothekers mogen wel vergunde geneesmiddelen op basis van cannabis afleveren op medisch voorschrift. In België zijn momenteel twee dergelijke geneesmiddelen vergund: Sativex®en Epidyolex® (nog niet gecommercialiseerd).Als het gaat over cannabisgebruik en verkeer, wijzen de auteurs op het onderscheid tussen enerzijds het medische en anderzijds het puur wettelijke aspect van het gebruik van dergelijke stoffen. "Op puur medische basis is het gebruik van dergelijke stoffen problematisch wanneer ze misbruikt worden, wanneer er sprake is van afhankelijkheid, of wanneer ze aanleiding geven tot functionele stoornissen. Op puur wettelijke basis daarentegen speelt het curatieve aspect geen rol. Er wordt in België een nultolerantie gehanteerd voor cannabis in het verkeer", stellen ze. Het gebruik van magistrale CBD-olie en vergunde geneesmiddelen op basis van cannabis is dus verboden als men zich in het verkeer begeeft. Zelfs bij klinisch toegelaten gebruik stelt men zich bloot aan gerechtelijke vervolging indien de wettelijke bepaalde grenswaarden worden overschreden. De wettelijk voorziene grenswaarde voor THC is 10 ng/ml. Hoewel er in bereide CBD-olie alleen spoorhoeveelheden THC aanwezig mogen zijn, bestaat de kans dat een speekseltest en daarna speekselanalyse positief is. Daarom wordt aangeraden om bij dagelijks medisch gebruik van cannabis en cannabinoiden (ook CBD-olie) de eerste 14 dagen geen voertuig te besturen. Bij incidenteel gebruik is het advies niet te rijden tot 15 uur na het gebruik. De voorschrijvende arts bepaalt vanaf wanneer en onder welke voorwaarden de rijgeschiktheid niet langer in het gedrang is. Niet-medicinale cannabis is overigens de meest frequent gebruikte drug in het verkeer. Tijdens de eerste 6 maanden van 2021 werden 7.470 bestuurders geverbaliseerd voor het gebruik van drugs achter het stuur. Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) had 67% van de positief geteste bestuurders cannabis gebruikt, soms in combinatie met andere drugs.