...

Het voorbije jaar voerde Zorginspectie 300 inspecties uit, waarbij in totaal 4.007 items werden geïnspecteerd. 73% daarvan was correct uitgevoerd. Dat was 9% beter dan in het eerste rapport, dat verslag uitbracht van 262 opvolginspecties. Toen werden in totaal 3.448 onderdelen van het medicatiebeleid gecontroleerd, en 64% ervan waren er in orde. De Zorginspectie inspecteert telkens 14 items. Het gaat er bijvoorbeeld over of de te nemen medicatie correct genoteerd staat in 'woonzorgleefplan', of de verpleegkundige die de medicatie toedient de geneesmiddelen nog kan identificeren en snel de details erover kan raadplegen, of medicatiepletters na ieder gebruik opnieuw gereinigd worden. Er zijn een paar knelpunten. In 37% van de WZC registreert de verpleegkundige niet altijd correct of de medicatie effectief is toegediend. Bij 51% zijn niet alle vereiste gegevens over medicatie die alleen indien nodig wordt toegediend, correct vermeld in de medicatiefiche. De registratie van het aantal toegediende eenheden insuline, wanneer het schema variabel is, verliep maar in 44% van de WZC correct. Het Departement Zorg wil een project opstarten om correcte medicatiezorg in de WZC te ondersteunen. Het project wil de focus leggen op de betrokkenheid van de bewoners. De 'coördinerend en adviserend apotheker' polst naar hun voorkeuren en bezorgdheden. Een honderdtal WZC zal kunnen deelnemen aan het project - een oproep voor kandidaten wordt binnenkort gelanceerd.