...

DOAC's staan centraal in de behandeling van VKF, dankzij hun gebruiksgemak en gunstig baten-risicoprofiel in gerandomiseerde studies. Echter, er bestaat twijfel of deze resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar elk type patiënt in de klinische praktijk vanwege de strikte in- en exclusie criteria van deze studies. Ons onderzoek richt zich daarom op het rationeel gebruik van DOAC's bij patiënten met VKF en meer specifiek op (1) de langetermijnseffectiviteit en - veiligheid, (2) therapietrouw, (3) geneesmiddelinteracties en het correct doseren van DOAC's, en (4) het baten-risicoprofiel bij kwetsbare geriatrische patiënten. Wij hopen op deze manier de behandeling van VKF te optimaliseren vanuit een multidisciplinaire aanpak als arts en apotheker.