...

Negen artsen op tien raadt risicopatiënten actief aan om zich tegen griep te laten vaccineren. Het nieuwe covid-19-vaccin wordt minder enthousiast onthaald. Slechts 68% van de dokters zegt zijn patiënten tot covid-19-vaccinatie te zullen aansporen. Bij artsen-specialisten loopt dat op tot 71%. De enquête ' Geef uw mening over het covid-19-vaccin' stond tussen maandag 21 september en zondag 27 september op de homepage van artsenkrant.com. Tevens stuurden we de vragenlijst mee met de 'gewone' AK-nieuwsbrieven op maandag 21 en donderdag 24 september en met een extra nieuwsbrief op 23 september. In totaal beantwoordden 836 artsen de zes gestelde vragen, 538 Nederlandstaligen en 299 Franstaligen. Het gaat over 450 huisartsen (in opleiding) en 368 specialisten (in opleiding). Slechts 68% van de respondenten zou patiënten zeker actief adviseren zich te laten inenten tegen covid-19, zowat 16% zou dit niet doen en 16% weet het niet. Dat is een hoog percentage maar het medisch korps is wel consequent. Op de vraag of ze zichzelf zouden (laten) vaccineren tegen covid antwoordt 37% ontkennend. Daarvan zegt 23% duidelijk neen en bijna 14% weet het niet. Dat slechts 63% zichzelf zeker zou (laten) vaccineren, is niet bepaald een blijk van groot vertrouwen. Specialisten (66%) hebben er meer confidentie in dan huisartsen (59%). Ter vergelijking: uit deze peiling komt naar voren dat negen artsen op tien hun risicopatiënten actief griepvaccinatie aanraden. Bijna 35% zal dat dit griepseizoen zelfs nadrukkelijker doen dan andere jaren. Ook hier is het enthousiasme bij specialisten groter dan bij huisartsen.