...

"Het kan onvoldoende beklemtoond worden hoe belangrijk het is voor de geneeskundige opleiding, en ook voor de ontwikkeling van de geneeskunde binnen de maatschappij, dat er voldoende artsen zelf hun verantwoordelijkheid opnemen in de organisatie ervan. Een optimale ontwikkeling van de geneeskunde heeft nood aan sterke input van diegenen die de zeer diverse en vaak subjectieve elementen van een goede geneeskunde vanuit de eigen praktijkervaring kunnen aanbrengen."