...

Heel erg bekende artsen waren dit jaar genomineerd. Naast Marc Moens waren dat gastro-enteroloog Luc Colemont, onvermoeibare strijder tegen darmkanker, professor Chantal Mathieu, endocrinoloog, de pneumoloog professor Geert Verleden en verslavingspsychiater Geert Dom.Gezien zijn syndicale palmares is het wel niet echt een verrassing dat Marc Moens 'Specialist van het Jaar' is geworden. Een mensenleven lang, sinds 1988, verdedigt hij dokters. Moens rolde erin als voorzitter van de beroepsvereniging van klinisch biologen. Vanaf 1990 ging hij gedurende 27 jaar breder als secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Specialisten. Vier mandaten van drie jaar presideerde de Mechelse arts, alternerend met Jacques de Toeuf en Roland Lemye, ook het grootste artsensyndicaat, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (Bvas).Beroepshalve was Marc Moens 40 jaar en 3 maanden klinisch bioloog/hematoloog in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Terugblikkend op zijn carrière toont Marc Moens zich vooral tevreden dat de Bvas nog steeds het grootste syndicaat is en dat hij binnen de Bvas in een danig versnipperd land Frans- en Nederlandstaligen, huisartsen en specialisten kon samenhouden.De lezers van ons zusterblad Le Journal du Médecin verkozen dokter Jean-Paul Lechat tot 'le Spécialiste de l'année'. Lechat is hoofd van de dienst anesthesie in het Grand Hôpital de Charleroi.