...

Twintig jaar na de vorige canon was het volgens sommigen hoog tijd een nieuwe te bevragen. Een overweldigende meerderheid van de respondenten die bevraagd en/of zich op democratisch verzoek spontaan aandienden vindt 'dat (fragmenten van) literaire klassiekers en literatuurgeschiedenis een plaats moeten hebben in alle richtingen van het (secundair) onderwijs'. Een lijst voor (Oekraïense) nieuwkomers kwam (nog) niet aan bod. Het voorschrijven van een verplichte leeslijst - waar in 2002 nog een ruime meerderheid voorstander voor was - wordt nu als contraproductief beschouwd.