...

De FDA heeft zopas de voorlopige versie van een aanbeveling voor onderzoek naar borstkanker uitgevaardigd. Het gaat meer bepaald om het ontwikkelen van geneesmiddelen. De correspondent is dus essentieel de farmaceutische sector.De FDA stelt voor dat ieder studieprotocol over borstkanker dat mannen uitsluit, daarvoor een wetenschappelijke argumentatie zou aanhalen. En de aanbeveling stelt al meteen dat de lage prevalentie van borstkanker bij mannen geen voldoende argument voor uitsluiting is.De definitieve versie zal de industrie aanwijzingen geven over hoe men met uiteenlopende studieprotocollen meer gegevens kan verzamelen over de doeltreffendheid en veiligheid van behandelingen voor borstkanker bij mannen, zegt de FDA in een communiqué. De gezondheidsoverheid hoopt dat dit zal leiden tot een toename van het aantal aanvaardbare behandelingen voor borstkanker bij mannen.Minder dan 1% van de gevallen van borstkanker betreft mannen. Maar de betrokken patiënten zijn doorgaans ouder en zitten in een meer gevorderd stadium. Toch wordt de behandeling vaak geextrapoleerd vanuit gegevens die opgenomen zijn bij vrouwelijke patiënten.Uiteraard laat men voorlopig wat ruimte open voor discussie. Als het werkingsmechanisme van het geneesmiddel laat veronderstellen dat er geen verschil zal zijn tussen mannen en vrouwen, mag men uitgaan van de vaststellingen bij vrouwen. Maar het ziet ernaar uit dat de FDA stilaan genderspecifieke resultaten zal gaan eisen.