...

Bezieler prof. Kris Vanhaecht vertelde bij de boekvoorstelling nog eens hoe het allemaal begon. "Ik zat thuis en mijn vrouw vroeg me om even mee naar tv te komen kijken: er was een reportage aan de gang over UZ Leuven. Met daarin de intussen welbekende scène waarin journaliste Annemie Struyf een patiënte op intensieve zorg vraagt wat haar echt plezier zou doen. Een mango dus..."Een eenvoudig, op zich alledaags moment, dat op korte tijd is uitgegroeid tot een heus fenomeen. Prof. Vanhaecht diepte het verhaal uit en kwam met onderzoeksresultaten over de weldoende invloed van deze mangomomenten, voor de patiënten én voor de zorgverleners.Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) verzamelde daartoe meer dan 1.000 verhalen: van patiënten, maar ook van familieleden en zorgverleners. Op basis van 120 diepte-interviews gingen de onderzoekers op zoek naar de diepere betekenis van het mangomoment. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt met de ondersteuning van Kom op tegen Kanker. Op de voorstelling maakte Marc Michils, algemeen directeur van KOTK, overigens bekend dat zijn organisatie het initiatief nog verder blijft steunen."Uit onze analyse van de verhalen en interviews blijkt dat mangomomenten niet zomaar en op eender welk moment ontstaan", zegt professor Vanhaecht. "Alle betrokkenen moeten hun rol vervullen om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. De persoonlijkheid van de patiënt speelt een rol. Die moet openstaan voor het gebaar van de andere. Ook de zorgverlener moet op zijn of haar beurt professioneel en persoonlijk de ruimte hebben voor zulke gebaren. Het management van de zorgorganisaties kan dit bevorderen door persoonsgerichte zorg te ondersteunen."Het zopas gelanceerde boek Mangomoment - Met een klein gebaar naar warmere zorg bundelt waargebeurde verhalen uit Vlaanderen en Nederland, doorspekt met knappe foto's. Daarnaast geven internationale experts hun visie op de zin en haalbaarheid van mangomomenten. Heel wat van de getuigen uit het boek (zowel patiënten, zorgverleners als prominenten uit de zorgsector) waren op de voorstelling aanwezig ( zie foto). Het eerste exemplaar van het boek overhandigde Manon, de dochter van prof. Vanhaecht, aan Viviane, de patiënte uit de reportage.De opbrengst van het boek gaat integraal naar het nieuwe Mangomoment Fonds, opgericht door prof. Vanhaecht en prof. Dirk De Ridder van het LIGB.