...

Het meest positieve nieuws van de voorbije artsenverkiezingen is wel de hoge opkomst. Artsenkrant heeft daar met succes mee voor geijverd. Op de eerste twee edities in 1998 en 2002 na, namen nooit meer dokters deel aan de syndicale stembusslag. Het absolute dieptepunt in 2018 - dat ook te wijten was aan digitale problemen - is duidelijk verteerd. U hebt de artsensyndicaten een flink hart onder de riem gestoken. Ze hebben nu een stevig mandaat om met overheid, ziekenfondsen en andere spelers te onderhandelen. De representativiteit kan niet meer in twijfel worden getrokken, zoals de vorige minister van Sociale Zaken Maggie De Block nog deed. Vooral de Bvas komt sterker uit dit gevecht om de kiezer. Dat beseft allicht ook de huidige excellentie op Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. Getuige daarvan zijn karige non-commentaar op de verkiezingsuitslag. In een nabije en verdere toekomst kunnen we enkele (ideologische) veldslagen verwachten. De aanpak van de socialistische bewindsman staat haaks op de grondslagen van de Bvas dat het vrije beroep en het ondernemerschap hoog in het vaandel draagt. De manier waarop minister Vandenbroucke eenzijdig zijn zin doordrukte in de zaak van de CT's en MRI's in de ziekenhuizen - tegen de redelijke voorstellen van de radiologen in - doet zijn reputatie alvast geen goed. Dossiers aan elkaar linken die niets met elkaar te maken hebben, is 'not done'. Allicht werd daarvoor de term 'koehandel' uitgevonden. Of is dat de essentie van politiek? Rest me nog om u namens het hele team een prettige vakantie te wensen. De volgende editie van Artsenkrant mag u op 7 september verwachten. Tijdens de zomer houden we u middels een elektronische krant op zaterdag op de hoogte van de actualiteit.