...

De respons op de enquête over multidisciplinariteit ligt hoog. Het toont aan dat dit Bvasinitiatief om in samenwerking met Artsenkrant de beroepsgroep te bevragen in de lijn ligt der verwachtingen van het medisch korps. Het stemt me tevreden dat de Belgische artsen - de vooroordelen van sommigen ten spijt - zich voorstander tonen van taakdelegatie en de creatie van een praktijk-assistent.Uiteraard, en om voor de hand liggende redenen zoals kwaliteit en verantwoordelijkheid, willen artsen een aantal prestaties enkel delegeren op voorwaarde dat ze de supervisie behouden, vanop afstand of nabij. Daarnaast is het duidelijk dat het medisch korps bij de lancering van nieuwe beroepen voorzichtig te werk wil gaan.Deze peiling bevestigt ook dat artsen vragende partij zijn om virtuele samenwerkingsvormen te erkennen en te ontwikkelen. De Bvast startte al met de uitwerking van expertise in telegeneeskunde en multidisciplinaire teleconferenties. We gaan graag verder op de ingeslagen weg. In die zin stellen de antwoorden op deze peiling ons gerust. Globaal genomen liggen ze in de lijn met de visie die de Bvas de jongste jaren verdedigde. In deze enquête zien we de bevestiging door het terrein van ons standpunt. We houden de vinger aan de pols en verzekeren zo onze geloofwaardigheid als belangrijkste artsensyndicaat van België.Het succes van deze eersteling kan leiden tot andere peilingen die we via deze krant verspreiden. U kan dan nog met veel meer kracht en talrijker uw stem laten horen. De wereld verandert, de geneeskunde verandert, geef ons een mandaat en de Bvas zal het met verve verdedigen.Philippe Devos