...

De aanbeveling is gebaseerd op de resultaten van een verkennend project, dat sinds 2019 loopt en al meer dan 800.000 kinderen bereikt heeft. Als het vaccin ingezet wordt in combinatie met de bestaande preventieve maatregelen, kunnen jaarlijks tienduizenden kinderlevens worden gered.Malaria is tot op heden een belangrijke oorzaak van ziekte en mortaliteit bij kinderen in de regio's van Afrika ten zuiden van de Sahara. Meer dan 260.000 Afrikaanse kinderen jonger dan vijf jaar sterven ieder jaar aan malaria. De jongste jaren stelt de Wereldgezondheidsorganisatie vast dat de strijd tegen malaria niet langer vorderingen maakt. Het vaccin moet idealiter worden toegediend in vier dosissen bij kinderen vanaf vijf maanden. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat deze vaccinatie een haalbare kaart is. Het vaccin, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, kan leiden tot meer gelijkheid tussen kinderen voor de preventie van malaria. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de kinderen die in landen met een matige tot hoge transmissie niet onder een hor slapen, baat hebben bij de vaccinatie. Bij combinatie van verschillende preventieve middelen, is meer dan 90% van de kinderen bij de vaccinatie gebaat als ze over minstens één preventief middel beschikken. Na vaccinatie daalt dodelijke malaria met 30%. Het vaccin blijkt veilig.