...

Ziekenfondsen blijven in de eerste plaats bedoeld voor gezondheidszorg en niet voor huishoudelijke diensten.Echter, waar de link tussen een huishoudhulp en gezondheid nog voor discussie vatbaar is op het vlak van welzijn, is een andere praktijk vanuit een andere mutualiteit totaal onaanvaardbaar. Een lokale dienstencheque-onderneming (DCO) werd benaderd door een mutualiteit met de vraag om leden aan te brengen. Die DCO wordt extra gestimuleerd door de belofte van een 'premie' die hoger ligt naarmate het aantal aangebrachte leden stijgt: 50 euro per aangebracht lid voor de eerste tien leden en 75 euro vanaf het elfde. Dit heeft niets meer te maken met welzijn, maar alles met ordinair ronselen van leden via tussenpersonen.