...

Zorgverstrekkers behoren tot de risicogroepen wat de griep betreft. Toch betekent dit niet dat alle (huis)artsen en apothekers zich laten vaccineren. Om hen aan te sporen dit toch te doen, liet minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block zich zondag 17 november op initiatief van Artsenkrant gewillig inenten. Immers, woorden wekken maar voorbeelden trekken. De actie was bedoeld om de zorgverstrekkers te sensibiliseren.Dokter Michel De Munck - aka de HarleyDoc omwille van zijn voorliefde voor het bekende motomerk - zakte daarvoor af naar Merchtem, ten huize De Block. Plaats van gebeuren: de voormalige praktijkruimte van de huisarts-minister. Dokter De Munck vaccineerde de liberale excellentie tegen de griep en het omgekeerde gebeurde ook. En nu hebt u geen excuus meer om u niet te laten vaccineren...