...

Met Holy Spider levert Ali Abbasi een van de meeste ijzingwekkende thrillers in jaren af. Haast automatisch vormt de film een kritiek op de Iraanse samenleving, religieus fanatisme en misogynie. Iran brandt al weken na de moord op Mahsa Amini en de aanhoudende protesten. Actueler kan een film als Holy Spider amper wezen. De film voert u mee naar de heilige stad Mashad waar jonge moeders en/of junkies zich prostitueren en ten prooi vallen aan een seriemoordenaar. Terwijl de politie het laat afweten gaat een journaliste heel ver in haar eigen onderzoek.Van regisseur Ali Abbasi zag u misschien eerder het al even eigenzinnige en mysterieuze Gräns. Abassi woonde nog in Iran toen begin de jaren 2000 de seriemoordenaar Saeed Hanaei het land teisterde. Abassi: "Hij slaagde erin 16 vrouwen te vermoorden voor hij gevangen werd en er een proces kwam. In een normale wereld zou er geen twijfel zijn dat hij schuldig werd verklaard. Hier was het anders: een deel van de publiek opinie en conservatieve media begonnen Hanaei te vereren als held met het idee dat hij gewoonweg zijn religieuze plicht vervulde door de straten te zuiveren en deze 'vuile' vrouwen te doden. Toen kiemde de gedachte bij mij om er een film over te maken. Het was niet mijn bedoeling een seriemoordenaarfilm te maken, maar wel een prent over een seriemoordenaarsmaatschappij. Holy Spider gaat over de binnen de Iraanse samenleving diepgewortelde misogynie die niet specifiek religieus of politiek is maar wel cultureel bepaald." Ook al is de film letterlijk erg duister, met een pompende dreigende soundtrack, toch is Holy Spider een en al subtiliteit. De psychologie van de personages is dermate goed geschreven dat het nergens zwart-wit wordt. Zo is het hoofdpersonage naast een monster ook een liefhebbende vader.Samen met Close (zie hiernaast) behoort Holy Spider tot het beste dat we mochten meepikken op het voorbije Film Fest Gent. Net zoals Rebel (hierboven) is Holy Spider van een gigantische maatschappelijke relevantie, én biedt tegelijkertijd een verbazingwekkend staaltje cinema.