...

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Binnen deze groep aandoeningen zijn de meeste sterfgevallen te wijten aan hartaanvallen en beroertes door het ruptureren van atherosclerotische plaques. Het onderzoek naar nieuwe behandelingen wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een diermodel dat het ziekteproces van atherosclerose bij de mens nabootst. Daarom werden ApoE-/-Fbn1C1039G+/- muizen ontwikkeld die twee risicofactoren combineren, hypercholesterolemie en verstijving van de bloedvaten. Hierdoor ontstaan onstabiele plaques die leiden tot complicaties overeenkomstig met de humane pathologie. Ons onderzoek heeft aangetoond dat het ziekteproces in dit model op een vergelijkbare manier reageert op risicofactoren (mentale stress) en behandelingen (atorvastatine en gezond dieet) die goed beschreven zijn bij de mens. Na deze validatie stap, hebben we het effect van molsidomine, everolimus en acetylsalicylzuur op de progressie van atherosclerose verder bestudeerd.