...

Enige tijd geleden las ik op artsenkrant.com het artikel 'Het sars-CoV-2 verspreidt zich sneller als het koud en droog is' dat in zijn titel suggereert dat de Amerikaanse studie verkeerd was met haar conclusie dat een vochtige atmosfeer de verspreiding van het virus in de hand werkt. Terwijl de Franse studie blijkbaar (volgens het AK-artikel) de juiste conclusie trok, nl. dat droogte net de verspreiding in de hand werkt. Ik denk evenwel dat beide studies correcte conclusies trekken. Zelf ben ik er al geruime tijd van overtuigd dat vochtigheid de verspreiding van het virus in de hand werkt en heb mijn argumentatie daarover trouwens ook gepubliceerd ('Luchtvochtigheid en Covid-19' gepubliceerd in Periodiek 75: 26-27 okt-dec 2020).Terwijl de Amerikanen vaststelden dat een hoge temperatuur de verspreiding in diverse landen met een tropisch klimaat niet duidelijk hinderde, en de vochtigheid in die landen als vermoedelijke factor naar voor schoven, deden de Fransen hun onderzoek in landen ten noorden van de 30ste breedtegraad.Dit verschil lijkt me essentieel voor het begrijpen van de resultaten: wanneer het bij ons bitter koud is, dan is het meestal ook droog. In tegenstelling tot in de tropen, blijven de mensen in onze streken bij dit soort droogte massaal binnen, en dit bovendien vaak in omstandigheden waar virustransmissie courant gebeurt; het zijn tevens omstandigheden waar een veel hogere vochtigheidsgraad heerst dan buiten.Wat de vochtigheid binnen was, hebben de Franse onderzoekers niet bekeken of kunnen bekijken, maar bij het door hen bestudeerde koude weer is het m.i. de vochtigheid binnenshuis, en niet die buiten, die bepaalt of het virus zijn opmars kan verderzetten. Denk hierbij ook maar eens terug aan de slachthuizen met hun kille vochtige lucht binnen, waar er ernstige uitbraken te betreuren waren.