...

Dokters willen handelen en behandelen. Mensen die 'dankzij screening zijn genezen' worden te pas en te onpas opgevoerd om het 'geloof' in screening te voeden. De 'vroeger is beter'-overtuiging, die door de Nederlandse NELSON-onderzoekers gepropageerd werd nog voor de resultaten bekend waren, en die ook door de Vlaamse Longkankerscreening Taskforce gepromoot wordt. In 90% van de gevallen kan longkanker voorkómen worden door niet beginnen te roken en tijdige rookstop. Dat gegeven blijft de primaire boodschap. De rokers hebben het zelf in handen, letterlijk en figuurlijk!